G A L L E R I    M A J K E N S

72444525_2413875388648673_117196059641380864_n
51 (47)
71884065_386446342297315_386322056188264448_n
Irina-JK2A9861
theres a yoke to be carried kajsa

I R I N A   L A A J A

I wanted to be a monument but I guess I’m just a body
I wanted to be a monument but I guess I’m just a body
fotografi, digitaltryck på ekologisk bomull, polyestervadd, tråd (2020) 
97x95x180 cm,
foto: Heidrun Holzfind
Fourteen parts of me
Fourteen parts of me
Kombucha SCOBY, lintråd, stål (2020) 173x74x43 cm, foto: Heidrun Holzfind


Irina Laaja (född 1989) är en finsk konstnär baserad i Umeå. Hon har en bakgrund i modedesign men hennes konstnärsskap innefattar även teckning, måleri och textilkonst.


Irina Laaja ställde ut sitt textila projekt [fe]male gaze 2 juni – 15 juli 2018 på Galleri Majkens. Ett projekt som tidigare har ställts ut på Retramp Gallery i Berlin och har finansierats genom Helge Ax:son Johnsons stiftelse."Min konstnärliga praktik uttrycks visuellt genom mitt textila arbete och bildkonst i form av teckning och måleri. I mitt skapande undersöker jag mitt inre; mina erfarenheter, minnen och känslor, samt sociala och politiska frågor. Det idébaserade innehållet i mina verk kretsar ofta kring feminism, kvinnans kropp och sexualitet, idéer och föreställningar kring den kvinnliga kroppen men även kroppen som ren form.


Den kvinnliga kroppen har alltid spelat en central roll i mitt arbete, men de senare åren har mitt konstnärliga arbete utvecklats mot en mer abstrakt figurativ stil, där kroppar, kroppsdelar, föremål och mönster kopplas samman till kollage som berättar en historia om mina känslor och tankar kring ovannämnda ämnen.

Mitt textila skapande har sin grund i kläddesign och jag har länge använt mig av ett alternativt och innovativt tillvägagångssätt gällande konstruktion av plagg, samt en syn på mode som accepterar mode som konstform. 


På senare år har dock en konflikt uppstått inom mig angående modebranschen och klädindustrin. Det är bland annat den konflikten som gjort att mitt textila skapande nu utvecklats åt ett mer abstrakt håll, där jag undersöker det textila materialet i en annan kontext än i direkt relation till kroppen som ett bärbart plagg och undersöker vad som händer om jag istället för att skapa för kroppen inkluderar kroppen i mina verk." 


(Statement, I. Laaja, 2018)
--- eng ---Irina Laaja (born 1989) is a visual artist from Finland, currently based in Umeå, Sweden. Her background is in Fashion Design, but her work also encompasses drawing, painting and textile art.

Irina Laaja has exhibited her textile work [fe]male gaze on May 26 – July 1 2018 at Galleri Majkens. The work was realised with funding from Ax:sons Stiftelse, Sweden."My work is expressed through various visual artistic mediums; namely, textile work, drawing and painting. 


In my work I examine how my inner self (experiences, memories, feelings) relates to the world, therefore, touching not only on personal issues but sociopolitical ones too. The content often touches upon feminist- and intersectionality theory, exploring the woman’s body and her sexuality: both the ideas and conceptions but also the body as pure form. While the body has always played a central role in my work, recently it has developed towards a more abstract figurative style where bodies, body parts, objects and patterns are puzzled together into collages allowing a different story to be told, one that fuses the conceptual and physical more explicitly and fluently.

With a foundation in clothing design, I started early on to mix traditional, experimental and innovative pattern-making techniques when designing garments, but also implementing a philosophy that includes fashion as an art form.


In recent years however, I have developed an inner conflict regarding the fashion and clothing industry. This has caused me to push my textile creations into a more abstract direction where I study textile materials in different relations to the body other than a wearable piece of clothing. Thus, exploring what happens if I instead of creating for the body, include the body in my work."(statement, I. Laaja, 2018)


www.irinalaaja.com


Insta: @irina.laajainfo(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS IS A FEMINIST ART GALLERY
© Galleri Majkens / Web design: Magdalena Blom 2020