G A L L E R I    M A J K E N S

C7A52885-F399-4911-8BFF-596D7661E301
TALKS_JASMINE_200905_00.00_AnnaEkros_E0001-6
72444525_2413875388648673_117196059641380864_n
51 (47)
71884065_386446342297315_386322056188264448_n
Irina-JK2A9861
theres a yoke to be carried kajsa

C A R O L A   B J Ö R K


   

UPCOMING:


MI CUERPA MI DECISION

-MIN KROPP MITT VAL


DETROIT GALLERY  | 26 sept 2020


WITH AMNESTY LATINAMERICA,

LA DEKOLONIALA, PEACEWORKSTaped like recorded truth (2017)

Platsspecifik installation

This Room

7/6-8/7 2017 Carola Björk (f.1979) konstnär, verksam i Stockholm med en kandidatutbildning i fri konst från Konstfack. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Liljevalchs, Openart Örebro och Galleri Hagström.


Carolas konstnärsskap kretsar kring existentiella frågor där hon utgår ifrån relationen till sin omgivning. Tillfällighet och synkronicitet är en del av processen. Carola arbetar oftast platsspecifikt, i medium så som måleri, skulptur och fotografi, där uttrycket blir underordnat idén och behovet av att berätta.


"Inte alltid så märkvärdig men ändå det viktigaste. Var dag. De vackra, små, fruktansvärda och ofta obetydliga erfarenheterna som gör oss till dem vi är, fascinerar mig. Du ser, väljer och blir till. Utan uppehåll. Den konstanta förändringen inspirerar mig.


Min strävan är att ge obetydligheter värde och byta skepnad på föremål. Att bryta mig loss från idén om vad som är sant och utmana konventioner. Som en arkeolog gräver jag mig ner bakom yta för att hitta det jag anser viktigast och jag ser mig som en typ av samlare. Av platser och erfarenheter. Livs-souvenirer.


Till This Room på Galleri Majkens inspirerades jag av utställningsytan jag blev tilldelad, vilket resulterade i en väggmålning."


(Statement, C.Björk)
Taped

like recorded truth

a fixed idea what is for you and you and you

wish for I never to be done

like this wall

one of a kind

a piece in a whole like a part keeping

the room as life up. (2017)


Den här väggen / listen med krokar, upptill /

resterna av golvfärg efter ommålning av rummet

/ snickerifärg, den från fönstret och motsatt

sida väggen / kabeldragningen till vänster

(även där linjer) / tejp, den som maskerar

och blev över / nu.


www.carolabjork.se


info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS IS A FEMINIST ART GALLERY
© Galleri Majkens / Web design: Magdalena Blom 2020