Carola Björk
20190406_162010_edited1

C A R O L A   B J Ö R K

Taped like recorded truth (2017)

Platsspecifik installation

This Room

7/6-8/7 2017 Carola Björk (f.1979) konstnär, verksam i Stockholm med en kandidatutbildning i fri konst från Konstfack. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Liljevalchs, Openart Örebro och Galleri Hagström.


Carolas konstnärsskap kretsar kring existentiella frågor där hon utgår ifrån relationen till sin omgivning. Tillfällighet och synkronicitet är en del av processen. Carola arbetar oftast platsspecifikt, i medium så som måleri, skulptur och fotografi, där uttrycket blir underordnat idén och behovet av att berätta.


"Inte alltid så märkvärdig men ändå det viktigaste. Var dag. De vackra, små, fruktansvärda och ofta obetydliga erfarenheterna som gör oss till dem vi är, fascinerar mig. Du ser, väljer och blir till. Utan uppehåll. Den konstanta förändringen inspirerar mig.


Min strävan är att ge obetydligheter värde och byta skepnad på föremål. Att bryta mig loss från idén om vad som är sant och utmana konventioner. Som en arkeolog gräver jag mig ner bakom yta för att hitta det jag anser viktigast och jag ser mig som en typ av samlare. Av platser och erfarenheter. Livs-souvenirer.


Till This Room på Galleri Majkens inspirerades jag av utställningsytan jag blev tilldelad, vilket resulterade i en väggmålning."


(Statement, C.Björk)
Taped

like recorded truth

a fixed idea what is for you and you and you

wish for I never to be done

like this wall

one of a kind

a piece in a whole like a part keeping

the room as life up. (2017)


Den här väggen / listen med krokar, upptill /

resterna av golvfärg efter ommålning av rummet

/ snickerifärg, den från fönstret och motsatt

sida väggen / kabeldragningen till vänster

(även där linjer) / tejp, den som maskerar

och blev över / nu.


www.carolabjork.se   

PAST EXHIBITION:


DOMESTIC SYSTEMIC PANDEMIC

-Konstnärer mot patriarkalt våld


DETROIT GALLERY  | 21-28 Nov 2020


WITH AMNESTY LATINAMERIKA, LA DEKOLONIALA! PEACEWORKS STOCKHOLM SCHOOLS FOR FUTUREG A L L E R I    M A J K E N S

info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS-FOR FEMINIST AND QUEER PRACTICES


© Galleri Majkens / Web design: M. Blom 2021