Gudrun Carlsson
20190406_162010_edited1
Happiness is a Warm Gun (1982-83)
Happiness is a Warm Gun (1982-83)
akryl på tapet, 60x80 cm, 1983-84

G U D R U N   C A R L S S O N
”Lusten fanns där som ett uttryck för kärleken och den resulterade ett flertal gånger i en stor mage. Happiness is a Warm Gun är ett självporträtt som kom till hemma bit för bit när tiden fanns. Med tre äldre barn, en 2-åring och den femte i magen, stod jag framför en något för liten spegel hållen i en konstig vinkel. Jag ville förmedla den kvinnliga urkraften att skapa nytt liv och agera beskyddare av allt levande.”


(Statement, G. Carlsson)Gudrun Carlsson (1944) Konstnär med måleri som huvudmedium sedan 60-talet och aktivist i kärnkraftsfrågan och anti-krigsrörelser mot USA under 80-talet. Livserfarenheter som gav upphov till att genom måleriet bland annat uttrycka en kamp för liv. Carlsson deltog med 'Happiness is a Warm Gun' i Galleri Majkens MOTHERS - The Personal is Political 2017

gudrun_apapmu@yahoo.se


   

PAST EXHIBITION:


DOMESTIC SYSTEMIC PANDEMIC

-Konstnärer mot patriarkalt våld


DETROIT GALLERY  | 21-28 Nov 2020


WITH AMNESTY LATINAMERIKA, LA DEKOLONIALA! PEACEWORKS STOCKHOLM SCHOOLS FOR FUTUREG A L L E R I    M A J K E N S

info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS-FOR FEMINIST AND QUEER PRACTICES


© Galleri Majkens / Web design: M. Blom 2021