Anna Pernilla Olofsson Hjort
20190406_162010_edited1

A N N A   P E R N I L L A

O L O F S S O N   H J O R T

Pupa obtecta (2017)

Platsspecifik installation

kraftpapper, tråd, aluminiumnät,

latex, plast och repAnna Pernilla Olofsson Hjort (f.1976) har en bakgrund som videokonstnär och fotograf med en Kandidatutbildning i Mediakommunikation och fri konst med inriktning videokonst och drama från University of Sydney. Anna Pernilla ställde nyligen i år ut på Studion Konstforum Norrköping med serien Det existentiella tomrummet (2013) samt med video och installationsverk ur samlingsnamnet Överflödiga kroppar (2017).


Förutom utbildning i foto har Anna Pernilla en Master i Design från College of Fine Arts – University of New South Wales, samt en Kandidatutbildning i konstvetenskap från Stockholm Universitet.


"I mina projekt undersöker jag mentala tillstånd mellan sinnenas värld och den yttre fysiska, det är själva färden emellan, transformationen i tillblivandet som väcker mitt intresse. Det eggar en fängslande och oumbärlig fäbless för gränsdragningar, att utforska gränser mellan mänskligt, omänskligt och icke-mänskligt.


Begränsningar och transformation ligger till grund för de verk som under namnet Pupa Obtecta ställs ut på Galleri Majkens.

Jag har förhållit mig till rummets fysiska plats samtidigt som ett utforskande av rumsliga förutsättningar har legat till grund för den initiala tolkningen. Väggen som jag förfogar över har en gång i tiden varit ett kök, vetskapen om detta integrerades i tankeprocessen. Köket är en plats som under flera decennier har begränsat kvinnan, fängslat henne vid spisen och hemmet i enlighet med ideologiska föreställningar om att ”kvinnor hör hemma i köket”. Platsen väckte starka associationer till en puppa eller kokong. De platsspecifika verk som visas på Galleri Majkens växte av den anledningen fram som en nära kroppslig och rumslig tolkning av just den här platsen."


(Statement, AP. Olofsson Hjort)

www.annapernilla.com


   

PAST EXHIBITION:


DOMESTIC SYSTEMIC PANDEMIC

-Konstnärer mot patriarkalt våld


DETROIT GALLERY  | 21-28 Nov 2020


WITH AMNESTY LATINAMERIKA, LA DEKOLONIALA! PEACEWORKS STOCKHOLM SCHOOLS FOR FUTUREG A L L E R I    M A J K E N S

info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS-FOR FEMINIST AND QUEER PRACTICES


© Galleri Majkens / Web design: M. Blom 2021