Evelin Tamm
20190406_162010_edited1

E V E L I N A   T A M M

Födelse I-II

Akvarell

MOTHERS-The Personal is Political

2/11-10/12 2017"Födelse I (2014) kom till när jag bestämde mig för att aldrig bli gravid igen efter mitt redan vuxna barn, som en uppenbarelse och ett antal månader senare var jag gravid igen.


Födelse II (2017) gjordes i samverkan med Rein-Martin som snart är två år. Verket kom till på golvet med mycket färg och krita, i en utstuderad metod av att tvätta bort och lägga till."


 (Statement, E.Tamm)
Evelin Tamm (1977) född i Estland, har en masterutbildning i pedagogik från Tallin Universitet. Evelin tar konsten som en process i en gemenskap. Allting blir till i samverkan. I det konstnärliga inspireras hon av naturen, andra människor, olika tekniker, även maskiner.

 

2012 startade Tamm tillsammans med tre andra kvinnliga konstnärer en internationell konstnärsgrupp ”Picking Apples”. Sedan dess har gruppen vuxit, haft flera öppna seminarier i olika Europeiska länder, skapat tillsammans samt haft gemensamma utställningar.

 

I Järna Konstnärsförening är Tamm aktiv medlem från 2013 och sista två åren har hon även varit förtroendevald som styrelseledamot. jarnakonstnarsforening.se/

konstnarer/evelintamm

   

PAST EXHIBITION:


DOMESTIC SYSTEMIC PANDEMIC

-Konstnärer mot patriarkalt våld


DETROIT GALLERY  | 21-28 Nov 2020


WITH AMNESTY LATINAMERIKA, LA DEKOLONIALA! PEACEWORKS STOCKHOLM SCHOOLS FOR FUTUREG A L L E R I    M A J K E N S

info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS-FOR FEMINIST AND QUEER PRACTICES


© Galleri Majkens / Web design: M. Blom 2021