G A L L E R I    M A J K E N S

72444525_2413875388648673_117196059641380864_n
51 (47)
71884065_386446342297315_386322056188264448_n
Irina-JK2A9861
theres a yoke to be carried kajsa

H E N R I K A   L A X

Gudsmodern I-II (2017)

Blyertsteckning, 28x21 cm

MOTHERS - The Personal is Political

2/11-10/12 2017”I mitt konstnärskap har jag redan på 90-talet varit inne på moderstemat. Jag arbetade med förankring i Julia Kristevas tankar om den tidiga arkaiska modern, subjekttillblivelse och det semiotiska språket. Verken var genom sina teoretiska hänvisningar, bifogad text och kvinnotemat en feministisk kommentar till den manliga expressionistiska genren, där kvinnan traditionellt enbart har objektets plats.

Nu är moderstemat åter en gång aktuellt. För närvarande studerar jag på Konstfack, en kurs som heter "Helighetens bilder".


Förankringen är fortsatt i Julia Kristevas teoribildning om den tidiga modern, men nu är mina bilder starkare knutna till vårt andliga bildarv, Gudsmodern och de kvinnliga medeltida mystikerna. Jag besöker våra åländska medeltida kyrkor, gör ett slags pilgrimsfärder och ritar och målar på dessa heliga platser. Teckningarna är ritade i Eckerö kyrka av en träskulptur föreställande gudsmodern.”


(statement, H. Lax)
Henrika Lax (1971) är född i Helsingfors och bosatt i Lemland i Finland. Hon har en Magisterexamen i Fri konst (2002), i nordisk litteratur och kvinnoforskning (1997).

Henrika Lax har tidigare bland annat ställt ut på Galleri Pirkko-Lissa Topelius i Helsingfors, The ApARTment Project i Stockholm och Galleri Kabelhallen i Mariehamn. Hon har mottagit en mängd stipendier genom åren: från Ålands kulturdelegation, Statens bildkonstkommission och från svenska kulturfonden för att nämna några få.


www.henrikalax.wordpress.com


info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS IS A FEMINIST ART GALLERY
© Galleri Majkens / Web design: Magdalena Blom 2020