Rhizomer
20190406_162010_edited1

R H I Z O M E R | 1 SEP - 15 OKT 2017

Erik Rosman(Scroll down for english)


Galleri Majkens presenterar stolt Rhizomer, en separatutställning av Stockholmsbaserade konstnären Erik Rosman.


Titeln till utställningen kommer från det filosofiska konceptet och botaniska begreppet ”rhizom” som betecknar specifika växters rotsystem. Ett kartografiskt organiseringsmönster som följer en icke-linjär, nomadisk tillväxtprocess – även applicerbart på kulturer, litteratur och nätverk. Likt detta perpetuella växande har Erik Rosmans teckningar och grafiska tryck (från 2013 till idag) varken en början, en mitt eller ett slut. Tankar om evighet manifesterade i en meditativ repetition, skapade för hand med penna på papper eller slumpartat genererade via programkod i form av digitala tryck.

 

Erik Rosman (1977) är en grafiskt orienterad konstnär, verksam sedan 2011. Han har tidigare bland annat ställt ut på Galleri Kocks, WASA konsthall i Finland, Kulturhuset och APA Gallery.

 


”I min konst ser jag något bortom mig själv som känns stort och främmande, som en naturkraft som jag lurar fram och leker med. Jag har alltid fascinerats av slump och återkommer ständigt till den som ett verktyg i mitt arbete. Bilderna är ibland tidskrävande och jag får vara uppslukad av dem länge. Repetitionerna och formerna blir till ekon av sig själva. De får mig att tänka på något evigt, som ett brus, ett sorl eller antimateria.” (Statement, 2017, E. Rosman)VERNISSAGE:

Fredag 1/9 2017

Kl. 17-20|Facebook event|


------ English -------------------------------------
Galleri Majkens is proud to present Rhizomer – a solo exhibition by Stockholm-based artist Erik Rosman.The title for the show is taken from the philosophical and botanical term “rhizome” which describes a cartographic organisational pattern that follows a non-linear, nomadic growth process. It is applicable to cultures, literature, networks, and to the root system of specific plants. Erik Rosman´s drawings and prints hold similarities to that perpetual growing – with no beginning, middle or end. Thoughts of eternity manifested in a meditative repetition, either using pen on paper or programming chance-generated digital prints.


Erik Rosman (1977) is a graphic-oriented visual artist, and has exhibited his work since 2011 – at Wasa konsthall in Finland, and Kulturhuset, Galleri Kocks and APA Gallery in Stockholm, to mention a few.“In my art I see beyond myself. I see something big and strange, as a force of nature I get to play with. I have always been fascinated by chance and seem to return to it as an important tool in my work. The pictures are time demanding and I get to be absorbed by them for a long time. The repetitions and the shapes are echoing themselves. It makes me think of something eternal, like white noise, a murmur or anti-matter.”


(Statement, E. Rosman, 2017)OPENING RECEPTION

Friday, September 1,

5-8 pm


    

PAST EXHIBITION:


DOMESTIC SYSTEMIC PANDEMIC

-Konstnärer mot patriarkalt våld


DETROIT GALLERY  | 21-28 Nov 2020


WITH AMNESTY LATINAMERIKA, LA DEKOLONIALA! PEACEWORKS STOCKHOLM SCHOOLS FOR FUTUREG A L L E R I    M A J K E N S

info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS-FOR FEMINIST AND QUEER PRACTICES


© Galleri Majkens / Web design: M. Blom 2021