Women in War
20190406_162010_edited1

W O M E N  I N  W A R


5-10 October 2019 at Galleri Korn


DINA OGANOVA | SALOME BENIDZE


Gallery window
Gallery window
Galleri Korn, photo: Rossana Mercado-Rojas
Installation view
Installation view
Women in War, Galleri Korn
Exhibition view
Exhibition view
Photo: Rossana Mercado-Rojas
Gallery display
Gallery display
Exhibition hand-out, photo book sHEROes.
Photo: Rossana Mercado-Rojas
Photo: Rossana Mercado-Rojas
Photo: Rossana Mercado-Rojas
Vernissage
Vernissage
Inauguration speech
Inauguration speech
Inauguration speech
Inauguration speech
With (fr the left) Mariam Orionikidze, Dina Oganova, Magdalena Blom and Salome Benidze
Photo: Mojgan Hassani
Inauguration speech
Inauguration speech
Photo: Mojgan Hassani
Marine's story
Marine's story
Close-up, Marine's story
Close-up, Marine's story
Marine's story
Marine's story
Marine's story
Marine's story
Marine's story
Marine's story
installation
Marine's story
Marine's story
sHEROes, 2018
sHEROes, 2018
photo book by Dina Oganova and Salome Benidze

(Scroll down for English)


Galleri Majkens presenterar stolt utställningen 'Women in War' med verk av fotografen Dina Oganova och författaren Salome Benidze.


Genom Dina Oganovas lins får vi följa med hem till en grupp modiga civila kvinnor som överlevt kriget mellan Ryssland och Georgien 2008. Ett krig som under fem mörka dagar slutade med en officiell statistik på över 400 döda, 2000 skadade, ca 20 000 försvunna och hela 22 förlorade byar. Med det sagt så lider Georgien av kriget än idag.


I mitten av krigets kaos, förödelse och ruiner finner vi en slags rå skönhet i Oganovas dokumentära fotografi. Genom de bilder av övergivna fastigheter och kvinnor porträtterade i deras hemmiljöer infinner sig en känsla av hur dessa hem och liv, mot alla odds sakta byggs upp igen - bit för bit. Utställningens ofiltrerade inblick i hur livet fortgår bakom krigets kulisser är baserat på 'sHEROes' - en fotobok skapad tillsammans av Oganova och Benidze. sHEROes publicerades 2018, tio år efter kriget och förmedlar en alternativ historia där hjältarna i berättelsen i huvudsak är kvinnor. Galleri Majkens som för en feministisk politik mot patriarkala normer och strukturer vill därför lyfta narrativ som detta.

Då kvinnor statistiskt sett sällan startar krig eller värvas av armén, är de generellt inte heller inkluderade i de historieskrivningar som härrör ämnet. Genom att dela Georgiens senaste berättelser om krig och fred, kärlek och lojalitet, död och återuppståndelse - är vi medskapare till en alternativ historia i solidaritet med dessa kvinnor. Som tidigare nämnda ödesdigra fem dagar pågår Women in War symboliskt med samma tidsperiod. I fem dagar delar, belyser, och hedrar vi dessa ofattbara skildringar, fulla till brädden av sorg, smärta, tårar och blod - men även fulla av hopp.VERNISSAGE Lördag 5 oktober kl 16-20

• Invigning kl 17:30FÖREDRAG / BOKSIGNERING Tisdag 8 okt kl 18-20

• Dina Oganova, Salome Benidze – om sHEROes som projekt, bok och grund för pågående utställning

• Johanna Arkåsen – om sitt arbete som ambassadör för KVINNA TILL KVINNA, en kvinnorättsorganisation baserad i krigsdrabbade områden världen över. kvinnatillkvinna.se   (föredragen hålls på engelska)BOKDONATION TILL KVINNOHISTORISKA

Galleri Majkens donerade ett ex av sHEROes till Stockholms Kvinnohistoriskas feministiska bibliotek. kvinnohistoriska.seÖPPETTIDER

Sön 12-16  Mån-Tors 16-20
BIOGRAFIER


Dina Oganova (f. 1987)

är en dokumentärfotograf som mestadels arbetar med personliga långtidsprojekt i sitt hemland Georgien och i andra tidigare Sovjetiska länder. Dessa projekt har vida ställts ut både internationellt och i Georgia, som med projektet 'My Place' som utmärker Dina Oganova till den första författaren någonsin att porträttera Georgiens första generation som växt upp efter Sovjetunionens fall. Boken återfinns i samlingar hos ett flertal museer, så som Metropolitan Museet i New York.

Sedan 2012 har Oganova erhållit många stipendier och prisutmärkelser, så som 'bästa fotograf' och 'Topp 30 lovande fotografer under 30 (år) att ha koll på', och Europeiska Unionens pris för journalism. Hennes fotobok 'sHEROes' publicerades (i samarbete med Georgiska författaren Salome Benidze) 2018 och blev sedan presenterad på Frankfurts bokmässa som en del av Georgiens officiella hedersgäst-program.Salome Benidze (f. 1986)

är en samtida författare från Georgien som redan är väletablerad i Georgiens litterära scen med en läsarkrets väl bekant med hennes poesi, prosa och översättningar.

Salome Benidze mottog 2012 det litterära priset SABA i utmärkelsen 'Årets Bästa Debut' vilket gav henne ett rikstäckande erkännande. Genom hennes karriär har hon även blivit nominerad för många viktiga priser. Hennes novellsamling 'The City on The Water' publicerades 2015 och blev en nationell bästsäljare och fick Tsinandali-priset till följd. Två år senare översattes boken till tyska av förlaget Aviva Verlag.

Salome Benidze har arbetat i många statliga och icke-statliga myndigheter. Idag arbetar hon som PR-specialist engagerad i kvinnorättsfrågor.

Curated by:


Magdalena Blom, Art Director


Carolina Andreasson, Board member / Artist


- - - English - - -


Galleri Majkens proudly presents ‘Women in War’ with Georgian Photographer Dina Oganova and Author Salome Benidze.


Through Dina Oganova´s lense, we are invited to visit and get to know a group of brave civilian women who survived the Russia-Georgia war of 2008. A war that only lasted for 5 days but with the official statistics covering over 400 deceased, around 2000 wounded, 20 000 missing people, and 22 lost villages – Georgia still suffers the consequences of war.


In the midst of chaos, destruction and ruins of war we find Oganova´s documentary photography displaying a raw kind of beauty. Through images of abandoned estates, or portraits of women photographed in their personal space you get the sense of homes and lives being pieced together, bit by bit – against all odds. This unapologetic insight to how life still goes on behind the scenes of war is based on Oganova and Benidze´s photo book sHEROes from 2018. sHEROes was published ten years after the war and encompasses an alternative story of the war, with the main heroes of the narration being women. Galleri Majkens, which operates with a feminist agenda against patriarchal norms and structures is proud to represent this rare narrative. Since women seldom start wars, nor enlist in the army, they are generally not included in the historical documentation.


By sharing Georgia’s most recent history about war and peace, love and loyalty, death and resurrection, we co- create an alternative storyline in solidarity with these women.

As the five fatal days previously mentioned the exhibition symbolically shares the same period of time. For five days, we share, highlight and honour their powerful stories that are full to the brim of loss, pain, tears, and blood, but also, full of hope.
OPENING RECEPTION

Sat 5 Oct at 16:00-20:00

– Inauguration at 17:30SEMINAR & BOOK SIGNING

Tuesday 8 Oct at 18:00-20:00

– Dina Oganova and Salome Benidze about the project sHEROes

– Johanna Arkåsen, about her work as an ambassador for KVINNA TILL KVINNA, a women's rights organisation based in war-troubled areas world wide.

Support their cause here ---> kvinnatillkvinna.seBOOK DONATION TO KVINNOHISTORISKA 

During the exhibition period Galleri Majkens donated one copy of sHEROes to Stockholms Kvinnohistoriska´s feminist library.

www.kvinnohistoriska.seOPENING HOURS

Sun 12-16:00  Mon-Thurs 16-20:00
BIOGRAPHIES


Dina Oganova (b. in 1987)

is a Georgian documentary photographer working on personal, long term projects mostly in Georgia and Post Soviet Countries.

In 2012 she won her first Production Grant from the Open Society Foundation for Individual photographers.

In 2013 Dina Oganova was selected among the world’s 12 best young photographers to attend World Press Photo‘s Joop Swart Masterclass, being the first Georgian photographer to accomplish this in over 20 years. In 2014 and 2015 Photo District News officially named her 'Among 30 Best Emerging Photographers to Watch Under the Age of 30'. Her Long term photo projects has been exhibited internationally and in Georgia, with the project 'My Place' rendering her to be the first author ever to portray the new generation of Georgia. The first generation born after the Soviet Union-collapse and then raised in Georgia as an independent nation. The book is in the personal collection of several museums, including the Metropolitan Museum in New York.

In 2017 Dina was awarded the EU prize for journalism.

Her photo book 'sHEROes' was published (in collaboration with Georgian writer Salome Benidze) in 2018, and was later on presented at the Frankfurt Book Fair as a part of Georgia’s official guest of honor program.  www.dikarka.geSalome Benidze (b. 1986)

is a contemporary Georgian author, who is already well-established in the Georgian literary scene.

Georgian readers are well acquainted with her poetry, prose and translations. In 2012, Salome Benidze received the literary award SABA for the best debut of the year, which brought her nationwide recognition. Throughout her career, she has been nominated for various important awards.

Her collection of short stories 'The City on The Water' was published in 2015. It became a national bestseller and won the Tsinandali Award. In 2017 the book was translated and published by the German publishing house Aviva Verlag.

Salome Benidze has worked in various governmental and non-governmental agencies. Currently she works as a public relations specialist and is actively engaged in civil activities to defend women’s rights.
IN COLLABORATION WITH


Mariam Orjonikidze and Young Ambassadors from Georgia to Sweden


The Georgian Embassy in Stockholm


Galleri Korn


Kvinna till Kvinna


Stockholms Kvinnohistoriska 


   

PAST EXHIBITION:


DOMESTIC SYSTEMIC PANDEMIC

-Konstnärer mot patriarkalt våld


DETROIT GALLERY  | 21-28 Nov 2020


WITH AMNESTY LATINAMERIKA, LA DEKOLONIALA! PEACEWORKS STOCKHOLM SCHOOLS FOR FUTUREG A L L E R I    M A J K E N S

info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS-FOR FEMINIST AND QUEER PRACTICES


© Galleri Majkens / Web design: M. Blom 2021