G A L L E R I    M A J K E N S

N E W S

K R O K I  / L I F E  D R A W I N G  W. 

F E M I N I S T  F O C U S   

     

               

I samband med pågående utställning [fe]male gaze av Irina Laaja arrangerades detta unika krokitillfälle.


Event-text:

"Ta chansen att öva upp ögat - att fånga en gestalt, tyngden av en kropp och alla dess detaljer. I krokins värld är kroppen avskalad, (kanske frigjord till och med) från objektifiering, då det främst ämnar vara en klinisk studie i teckning som praktik.


Vi har valt att kalla den 'feministisk' för att ställa frågan - kan vi omdefiniera vår (alltför ofta) kritiska blick på vår egen nakna kropp? Från krokistudiens värld ut till offentliga rummet eller hemma i spegeln: får en kropp vara bara en kropp?


Krokin kommer att äga rum inne i utställningen för att möjliggöra att Irina Laajas abstrakta figurativa stil av kroppar, kroppsdelar, föremål och mönster möter deltagarens sökande blick. Precis som Irina Laajas teckningar i utställningen där hon har använt sig av sin egen kropp som modell kommer denna kroki att uppmuntra deltagarna till att omvärdera, vrida, och leka med kroppens form och proportioner för att fånga en viss känsla eller sinnesstämning.


För att utforska ett uttryck som inte begränsas av idéer och normer kring hur en kvinnas kropp ”bör” porträtteras kommer krokimodellen uppmuntras till att inta poser som medvetet tar avstånd från ett förskönande av kroppen i enlighet med skönhetsidealen skapade av den manliga blicken.


Intentionen är att uppnå en slags terapeutisk process för alla inblandade, där vi i enlighet med Irina Lajaas praktik undersöker hur vi kan skapa positivitet kring den nakna kroppen och hur vi ser den. Sessionen blir ett ingrepp i rollfördelningen av vem som betraktar och vem som blir betraktad och öppnar på det sättet upp för en erfarenhet av att möta kroppar bortom tilldelade roller och blickar.


Varmt välkomna! "• • • • fb event • • • •


   

PAST EXHIBITION:


W O M E N  I N  W A R

Dina Oganova | Salome Benidze


GALLERI KORN | 5-10 Oktober 2019


Vernissage: lör 5/10 kl 16-20

Öppet: sön 12-16, mån-tors 16-20 info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS IS A FEMINIST ART GALLERY
© Galleri Majkens / Web design: Magdalena Blom 2019