G A L L E R I    M A J K E N S

72444525_2413875388648673_117196059641380864_n
51 (47)
71884065_386446342297315_386322056188264448_n
Irina-JK2A9861
theres a yoke to be carried kajsa
Handouts
Installation view, THIS ROOM, Galleri Majkens
Installation view, Taped like recorded truth... (2017) Carola Björk
Detail, Taped like recorded truth... (2017) Carola Björk
Detail, Taped like recorded truth... (2017) Carola Björk
Taped like recorded truth... (2017) mural by Carola Björk, THIS ROOM, Galleri Majkens
Light Colours (2016) Marta Forsberg
Detail, Light Colours (2016) Marta Forsberg
Detail, Light Colours (2016) Marta Forsberg
Detail, Light Colours (2016) Marta Forsberg
Detail, Light Colours (2016) Marta Forsberg
Installation view, Pälsmössan / Fur cap (2017) Sandra Sundström
Detail, Pälsmössan / Fur cap (2017) Sandra Sundström
Detail, Pälsmössan / Fur cap (2017) S. Sundström
Detail, Pälsmössan / Fur cap (2017) S. Sundström
Installation view, Pupa Obtecta (2017) Anna Pernilla Olofsson Hjort
Detail, Pupa Obtecta (2017) Anna Pernilla Olofsson Hjort
Detail, Pupa Obtecta (2017) Anna Pernilla Olofsson Hjort
Detail, Pupa Obtecta (2017) Anna Pernilla Olofsson Hjort

T H I S  R O O M | 8 JUNI – 7 JULI 2017

Anna Pernilla Olofsson Hjort 

Marta Forsberg  Sandra Sundström

Carola Björk
(Scroll down for english)


Invigningsutställning på Galleri Majkens – det nya enrumsgalleriet som håller till i det inre rummet på Majkens café. Detta rum invigs med platsspecifik installationskonst, i en hyllning till rummet genom fyra konstnärers fria tolkningar av dess atmosfär och unika egenheter.


Utställningen utgår från tanken på vad just detta rum kan omfamna med dess asymmetri, konvexa väggar och ljuden från bakgårdens liv och skräll. Ett rum som är och knarrar i både samklang och dissonans med resten av huset och omvärlden som fortgår.

Utställningens titel är tagen från Imtiaz Dharkers dikt This Room:


 

”This room is

breaking out

of itself, cracking through

its own walls

in search of space, light,

empty air.


(…)

This is the time and place

to be alive:

when the daily

furniture of our lives

stirs, when the improbable

arrives.

Dharkers dikt fångar en ovilja att stanna i rummets här och nu, en önskan om att frigöra och förvandla. Kanske vill hon förändra tiden och tala om rumsliga förutsättningar. Kan rummet tala om vem som får ta plats och synas i det? Om så, även i det offentliga rummet eller på statliga- eller privatägda museer?


I ett annat rum, i Virginia Woolfs A Room of One´s Own från 1929, finner vi i hennes essä en avsaknad av detta rum. Att vara kvinna och samtidigt finna utrymmet, tiden och pengarna till att kunna skriva. Kan vi efter snart ett sekel sen Wolf skrev denna feministiska text uppleva dessa kulturella rum som mer jämställda? Mycket har självfallet förändrats, speciellt här, i ett av världens mest jämlika länder. Men tyvärr är Sveriges konstvärld idag långt ifrån jämlik i sin representation av kvinnliga respektive manliga konstnärer.


Genom att inviga denna galleriverksamhet med utställningen This Room vill vi finna en ny rumslig förutsättning för jämställdhet och belysa ett av galleriets feministiska mål; att synliggöra fler kvinnliga konstnärskap. På så vis upptäcka, främja och skapa nya kvinnliga förebilder inom dagens samtidskonst och kulturliv.


Välkomna in i detta rum!
Participating artists:


Carola Björk (f.1979)

Konstnär


Anna Pernilla Olofsson Hjort (f.1979)

Video och installationskonstnär


Marta Forsberg (f.1984)

Ljudkonstnär och kompositör


Sandra Sundström (f.1987)

Installationskonstnär
--------------------------------------------


This Exhibition officially opened Galleri Majkens – a new gallery space situated in the inner room of Majkens Café. Inaugurated with four site-specific art installations, celebrating the unique oddities and atmosphere of the room.


The exhibition explores ideas concerning what this room in particular can embraze, with its asymmetric and convex walls, or the sounds from the courtyard  coming through the windows. A room which exists and squeaks in harmony and dissonance with the rest of the house and the ongoing world outside.


The title of the exhibition is named after the poem This Room by Imtiaz Dharkers: 
”This room is

breaking out

of itself, cracking through

its own walls

in search of space, light,

empty air.


(…)

This is the time and place

to be alive:

when the daily

furniture of our lives

stirs, when the improbable

arrives.


Dharker´s poem depicts an unwillingness to remain present in the room, a wish to release and transform. Perhaps she wanted to change the concept of time and to discuss spatial conditions. Can the room itself tell who is allowed to take up space and who is not? If so, is it applicable to public spaces and state- or private owned museums as well?


In another room, in Virginia Woolf´s essay A Room of One´s Own from 1929, we find a lack of a room of that sorts. She describes the struggle to be a woman and also find the space, time and funds to be able to write. It is almost a century since Woolf wrote this feministic text, have the cultural rooms become more gender equal? A lot has changed since then, especially here in Sweden – in one of the most gender equal countries in the world. However, the art world of Sweden and its capital is far from being equal in representing female- and male artists in the mayor art museums and galleries.


By inaugurating this gallery with the exhibition This Room we want to find a new spatial condition for gender equality. One of the gallery´s feministic goals is to highlight more women artists. By doing so, we wish to explore, nurture and create new female role models within the contemporary art scene.


Welcome to this room!

Text:

Magdalena Blom,

gallery director and curator


Pots and pans bang together in

celebration, clang

past the crowd of garlic, onions, spices,

fly by the ceiling fan

No one is looking for the door.


In all this excitement

I’m wondering where

I’ve left my feet, and why


My hands are outside, clapping.”

Pots and pans bang together in

celebration, clang

past the crowd of garlic, onions, spices,

fly by the ceiling fan

No one is looking for the door.


In all this excitement

I’m wondering where

I’ve left my feet, and why


My hands are outside, clapping.”


info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS IS A FEMINIST ART GALLERY
© Galleri Majkens / Web design: Magdalena Blom 2020