GALLERI MAJKENS IS A FEMINIST ART GALLERY 

M A G D A L E N A   B L O M

A Child (2016) Still, video piece
A Child (2016) Still, video piece
Opening ceremony of MOTHERS - The Personal is Political by Gudrun Schyman
Pre / Post (2016) Charcoal and collage on paper

Pre/Post (2016)

Charcoal and collage on paper

MOTHERS-The Personal is political

2/11-10/12 2017
Magdalena Blom (1987) verksam som konstnär och gallerist i Stockholm.


I sitt konstnärskap tar Magdalena ofta upp ämnen som Människan och Naturen, eller Kvinnlighet och Föräldraskap. Koncept som styr vilket medium hon väljer att arbeta i, så som trä, textil, kolteckning, skulptur eller film.

Det som återkommer i både process och färdiga verk är ett brinnande intresse för själva berättandet. Detta förkroppsligas på ett till synes humoristiskt och personligt sätt i Magdalenas kortfilmer, som har visats på ett flertal filmfestivaler. Nu senast med filmen A Child (2016)

i filmfestivalen Brood Film Fest – 21st Century Parenthood in Film i Exeter, i England. 


Magdalena har ställt ut regelbundet sedan 2006, både i Norden och internationellt och har en kandidat i Fri Konst från (NCAD) National College of Art and Design i Dublin, på Irland.


Magdalena Bloms senaste projekt är att driva egen galleriverksamhet. Sedan invigningen den 8 juni 2017 driver hon galleriet Galleri Majkens ett feministiskt rum för konst och kultur i Midsommarkransen.


"Jag har utgått ifrån premissen att – både som konstnär och numera gallerist driva denna verksamhet. Som ett sätt att frigöra konsten från det väletablerade och finputsade. Men också att vara djärv och sticka ut hakan. Genom galleriets manifest vill jag ta ställning för feminismen i ett kulturellt sammanhang. Det känns så viktigt i dagens samhälle där rådande norm för framgång fortfarande är att vara vit och man.

Om de konstnärer som bjuds in eller tar kontakt med mig vill föra en diskussion kring ämnet och genom galleriet vara en representant för feminismens värdegrunder, finns här ett givande samarbete mellan konstnär och gallerist. Förhoppningen är att detta projekt kan förändra en liten del av den rådande mansdominerade kulturella spelplanen här i Stockholm och i världen."


(statement, 2017, M. Blom) 

www.magdalenablom.se