Hysteriska Historiska – Rossana Mercado-Rojas

Vill du stötta oss / Do you wish to support us?

Swish to: 0739858513 Thank you!

H Y S T E R I S K A H I S T O R I S K A

29 NOVEMBER 13 DECEMBER 2018

 

Rossana Mercado-Rojas

 

(NEWS: Cancelled by ABF)

 

Rossana Mercado-Rojas feminist exhibition about institutional violence against women has been abruptly cancelled by the show´s host ABF-Stockholm.

 

On the evening of Friday 30th of November, one day after the official opening of the show, Galleri Majkens was contacted by ABF Stockholm and ordered to take down the whole exhibition with immediate effect.

 

In a following phone call, Galleri Majkens was informed that they had broken ABF´s rules and lost their trust, while a direct connection with the content and form of the exhibition was specifically denied. Yet, the exhibition was immediately removed from ABFs event calendar without any further negotiations.

 

While both Galleri Majkens and ABF agreed to the occurence of miscommunication concerning the exact location of the show, and whether to include the staircase or not, ABF persisted on the exhibition itself being perfectly fine.

 

Still, members of Galleri Majkens board were forced to take down Rossana Mercado-Rojas exhibition on Sunday, December 2nd without being granted a meeting or any possibility to adjust to ABF´s claims. Just before the de-install-process it was discovered that ABF had covered both the abstracted vulva and the uterus Rossana Mercado-Rojas had painted in the staircase as a part of the exhibition design leading visitors down to the gallery space.

 

Galleri Majkens interprets this specific act as an act of censorship and would like to express their deep disappointment in ABF – who were fully aware of the fact they were hosting a feminist art gallery with an outspoken feminist agenda.

 

Furthermore, Galleri Majken's board is distraught over the way this censorship and the cancellation of the exhibition was communicated and carried out.

 

 

 

 

 

 

 

 

• • • • • •

 

Vernissage: kl 18-21, torsdag 29 november

i ABF-husets galleri, 1 tr ned

 

kl 18:30 – Öppningstal och Performance av Rossana Mercado-Rojas och Galleri Majkens Styrelse

 

 

Galleri Majkens presenterar ’Hysteriska Historiska’ - en separatutställning av den feministiska konstnären Rossana Mercado-Rojas.

 

Rossana Mercado-Rojas (1982) är en peruansk konstnär, curator och en av grundarna för Hysterix - ett feministiskt konstnärskollektiv i Peru. Hennes konstnärskap utforskar ämnen som det offentliga rummet, genus, maktstrukturer och konstpedagogik. Med en kandidat i måleri från PUCP i Peru och en master i Konstfacks curatorprogram, genomgår hon idag post-master studier på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

 

Utställningen visar Mercado-Rojas estetiskt stilbrytande installationer med video, textil, hantverk och måleri. Dessa installationer tar avstamp i konstnärens personliga möten med kroppar som spelar en avgörande roll i hennes liv - med hänsyn till en politisk performativ aktivism som använder kroppen som konstnärligt material och formspråk.

Detta språk vänder sig mot de kulturella bilder av kvinnokroppen som “svag”, “annorlunda” eller ”obekväm” - vilket tar sitt yttersta uttryck i konceptet Hysteri.

När hennes verk synliggör patriarkala maktstrukturer som påverkar konstnärens eget liv, arbete och praktik - precis som för miljoner andra kvinnor, konstnärer, mödrar, döttrar - förenas det hysteriska med en kollektiv historia.

 

Utställningens fokus på det kollektiva blir dessutom den officiella invigningen av Galleri Majkens i en ny skepnad. Ett galleri som från och med nu drivs kollektivt av en feministisk styrelse som består av kvinnor från olika konstnärliga och teoretiska discipliner, som tillsammans arbetar för en jämställd konstvärld. Som galleri utan fast hemvist blir Hysteriska Historiska den första i en serie tillfälliga utställningar som uppförs runt om i Stockholm på platser som hör samman med, belyser eller kontrasterar respektive utställningstematik.

En given plats för Rossana Mercado-Rojas separatutställning blev därmed Arbetarnas Bildningsförbunds galleri i ABF-huset i centrala Stockholm. Ett möte som för en kort stund länkar samman galleriet med ett sekels arbete av kollektiv folkbildning som tidigt även innefattade kvinnor.

 

Mercado-Rojas sluter denna cirkel genom att inkludera videoverk av Paola Torres Núñez del Prado och Ami Kohara, och konstnärskollegan från Hysterix: Angélica Chávez Cáceres.

 

 

Välkomna!

 

 

(Vin och öl finns till försäljning i ABF-husets café/restaurant,

Vi bjuder på alkoholfri dryck med tilltugg)

 

 

• • • • • • • •

 

 

 

HYSTERICAL HISTORICAL – Rossana Mercado-Rojas

 

Vernissage: kl 18-21, Thursday 29th of November

ABF-huset, gallery space (below ground level)

Sveavägen 41

 

 

kl 18:30 – Opening speech and Performance by Rossana Mercado-Rojas and Board members of Galleri Majkens

 

 

 

Galleri Majkens presents ’Hysteriska Historiska’ – a solo show by the feminist artist Rossana Mercado-Rojas.

 

Rossana Mercado-Rojas (1982) is a Peruvian artist, curator and one of the founders of the woman art-collective Hysterix in Peru. Her artistry explores topics such as public space, gender, power structures and art pedagogy. With a BA in Paint from PUCP, in Peru and a MFA in Curatorial Practices at Konstfack in Stockholm, Mercado-Rojas is currently doing Post-Master studies at The Royal Institute of Fine Arts in Stockholm.

 

The exhibition shows Mercado-Rojas mixed-media installations, which encompasses video, textiles, crafts and painting. These works originates from the artist´s personal experiences of bodies that play a crucial part in her life, considering a political and activist stand on performativity that utilises the body as an art-material and design language. This language opposes cultural images of the female body as “weak”, “different” and “awkward”- which is best described through Hysteria as a concept. When her work visualises patriarchal power structures that have an impact on the artist´s own life, work and practice – as for millions of women, mothers and daughters – they unify the Hysterical with a collective history.

 

The exhibition´s focus on the Collective will also serve as the official inauguration of Galleri Majkens new formation. A gallery, which, as of now, is run by a feminist board of women from various disciplines in practice and theory – who work together for equality in the art world. As a gallery with no permanent residence ‘Hysteriska Historiska’ will be the first of many temporary exhibitions that Galleri Majkens produce on various locations across Stockholm. Places that belong, highlight, or bring contrasts to the themes of the exhibitions.

Therefor, the given choice for the whereabouts of Rossana Mercado-Rojas solo show was the gallery space at ABF – the Workers Educational Association, which is situated in the house of ABF in Stockholm City. For a brief period in time, the spot will link Galleri Majkens to ABF´s century of collectively working towards popular adult education, which early on also involved women. Mercado-Rojas exhibition will come full circle as the artist includes video works by Paola Torres Núñez del Prado and Ami Kohara, as well as her colleague from Hysterix: Angélica Chávez Cáceres.

 

Welcome!

 

 

 

(Wine, beer and food will be for sale at the ABF-Restaurant Cirkeln, our open reception offers non-alcoholic beverages and snacks)

 

 

 

 

Curated by:

Rossana Mercado-Rojas

Magdalena Blom

Marie-Therese Luger

 

 

Text by:

Magdalena Blom

Marie-Therese Luger

 

 

Corrections:

Hanna Pauser Lindgren

 

 

 

 

 

• • • Special Thanks to • • •

 

Igor Porte

 

Lotta Hedin

 

ABF-Stockholm

GALLERI MAJKENS IS A FEMINIST ART GALLERY